Literaturdatenbank

List Resources

Displaying 1 - 1 of 1 (Bibliography: WIKINDX Master Bibliography)
Parameters:
Publisher:  Associació Mediambiental la Sínia(Masquefa)
Order by

Ascending
Descending
Use all checked: 
Use all displayed: 
Use all in list: 
CRARC. (2006). Projecte de reforç de la població de tortugues de rierol (mauremys leprosa) a la reserva natural de fauna salvatge de la desemborcadura del riu gaià i platja de tamarit. avaluació de l’estat de conservació de la tortuga de rierol i eliminació de les espècies invasives Masquefa: Associació Mediambiental la Sínia.   
Added by: Sarina Wunderlich 06 Jul 2014 16:10:37 UTC Pop. 4%
wikindx 4.2.2 ©2014 | Total resources: 14930 | Database queries: 34 | Script execution: 0.14914 secs | Style: American Psychological Association (APA) | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography